Pokaż menu
Synoptis Pharma

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie do nas wszystkich przypadków działań niepożądanych, które wystąpiły u Państwa lub u Państwa pacjentów po zastosowaniu naszych leków. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.):
działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego;
zgłoszeniem pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego jest informacja o podejrzeniu wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego u człowieka, której źródło uzyskania jest inne niż prowadzone badanie kliniczne.

Aby zgłosić działanie niepożądane należy wypełnić odpowiedni formularz, a następnie wysłać go e-mailem na adres: infodn@synoptispharma.pl.
Formularz dla pacjentów/rodziców/opiekunów prawnych
Formularz dla fachowych pracowników ochrony zdrowia


UWAGA!

Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać przynajmniej następujące informacje:

  • Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, telefon).
  • Dane identyfikacyjne pacjenta (inicjały, wiek/data urodzenia, płeć).
  • Nazwę produktu leczniczego/substancji czynnej, której stosowanie spowodowało podejrzenie działania niepożądanego.
  • Opis działania niepożądanego (jednego lub więcej).
  • Datę i podpis osoby zgłaszającej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii pod numerem telefonu: +48 691 457 141.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z art. 24 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wspieramy niezależne apteki

GRUPA NEUCA

DOKUMENTY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA SPÓŁKI:

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.